БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

БАКН // BACN

Българска Асоциация по Клинична Неврофизиология

Bulgarian Association of Clinical Neurophysiology

Добре дошли

Quantitative EMG and Neuromuscular Ultrasonography Teaching Course 14-16, June 2024

За БАКН

Ръководство

За БАКН

Устав

За БАКН

ЧленствоБългарска Асоциация по Клинична Неврофизиология


Уважаеми колеги и партньори,

Сдружението обединява на доброволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на клиничната неврофизиология с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Сдружението си поставя изключително идеални цели с цел разширяване на научните познания.

Основните цели на сдружението са:
1. организиране на научни симпозиуми и конгреси;
2. планиране и подпомагане на научни разработки;
3. организиране на обучение на лекари в областта на клиничната неврофизиология;
4. разпространяване на новости в областта на клиничната неврофизиология сред пациенти;
5. внедряване на нови научни разработки в клиничната практика;
6. поддържане на контакти и извършване на научен обмен с други сродни организации;
7. защита на правата на болните, страдащи от заболявания на нервната система и мускулите съобразно с приетите български и международни нормативни актове, като с основно значение е защитата на правото им на съвременно, ефективно и адекватно лечение


Акад. Иван Миланов
Председател на Българска Асоциация по Клинична Неврофизиология
International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN)

Уважаеми колеги,
нашата Българска асоциация по клинична неврофизиология вече е пълноправен член на голямото семейство на Международната федерация по клинична неврофизиология IFCN.

Всички наши членове, след регистрация, могат да участват в различни инициативи на IFCN и имат достъп до списание Clinical Neurophysiology.