БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

Списание "Двигателни нарушения"
ISSN 1312-4676 (Print), ISSN 2815-3219 (Online)

е официално издание на
Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” и Българска Асоциация по Клинична Неврофизиология

Списание „Двигателни нарушения” се издава два пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията, свързани предимно със заболявания с двигателни нарушения. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална и съвременна медицинска информация.

Цялото течение на списанието от 2004 г. до днес е достъпно и онлайн чрез специализираната ни издателска система на адрес:
https://www.multiplesclerosis-bg.com/journal/