БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София
 • Председател
  академик проф. д-р Иван Миланов
 • Членове
  академик проф. д-р Иван Миланов
  доц. д-р Десислава Богданова
  проф. д-р Пламен Георгиев
  проф. д-р Пенка Атанасова
  д-р Анастасия Шокова